Jak napisać wniosek o dofinansowanie

Jak napisać wniosek o dotację z urzędu pracy / unijną na firmę?

Chcesz założyć firmę? Myślisz o własnej myjni samochodowej, ale nie masz na to środków? Spokojnie, możesz je dostać od Urzędu Pracy lub z projektów unijnych. A jak przygotować wniosek o środki dla firmy? Przeczytaj wpis i dowiedz się, jak napisać wniosek o dofinansowanie.

Dotacja firmy – Jakie są opcje?

Opcji jest wiele, ale jeśli czytasz ten tekst, to zapewne myślisz o dofinansowaniu z Urzędu Pracy lub środków europejskich. Poniżej opisujemy jakich danych potrzebujesz do uzupełnienia wniosków oraz jak zwiększyć swoje szanse, na pomyślne rozpatrzenie.

Jakie warunki należy spełnić, by można ubiegać się o dotację z Urzędu Pracy?

Aby ubiegać się o dotację z PUP na założenie własnej działalności gospodarczej, konieczne jest: 

 • Posiadanie statusu bezrobotnego i zarejestrowanie się w PUP
 • Odczekanie od 1 do 3 miesięcy od rejestracji (w zależności od urzędu)
 • Brak studiów w trybie dziennym (dozwolone jest studiowanie w trybie zaocznym)
 • Brak działalności gospodarczej przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • Brak ofert zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • Wcześniejsza niekaralność
 • Brak wcześniejszego wsparcia finansowego z urzędu w ciągu 5 lat

Dopiero po spełnieniu tych warunków można przystąpić do wypełniania wniosku.

Wniosek o dotację z urzędu – Jakich informacji potrzebujesz?

Informacje te dzielą się na dane wnioskodawcy, dane dotyczące prowadzonej firmy oraz charakterystyka wykonywanej działalności. Do wypełnienia wniosku potrzebujesz następujących informacji:

Dane osobowe

 • Nazwisko i imię 
 • PESEL
 • Adres zameldowania
 • Miejsce zamieszkania
 • Telefon 
 • Adres do korespondencji 
 • Kwota wnioskowanego dofinansowania 
 • Posiadane kwalifikacje zawodowe 
 • Wykształcenie
 • Zawód wyuczony 
 • Zawód wykonywany 
 • Inne kwalifikacje zawodowe 
 • Ukończone studia podyplomowe 
 • Posiadane licencje, uprawnienia zawodowe, certyfikaty 
 • Kursy / szkolenia zawodowe 
 • Doświadczenie zawodowe

Dane dotyczące planowanego przedsięwzięcia

 • Opis planowanego przedsięwzięcia 
 • Rodzaj działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej 
 • Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) 
 • Planowany termin rozpoczęcia działalności gospodarczej 
 • Adres, pod którym wnioskodawca zamierza zarejestrować działalność gospodarczą
 • Miejsce wykonywania planowanej działalności gospodarczej

Charakterystyka planowanej działalności

 • Szczegółowy opis proponowanego przedsięwzięcia 
 • Cele i motywy podjęcia działalności gospodarczej 
 • Analiza rynku, na którym firma zamierza działać
 • Konkurencyjność oferowanego produktu, usługi, towaru
 • Analiza rynku konkurencji 
 • Plany zatrudnienia 
 • Opis działań marketingowych 
 • Potencjalni dostawcy 
 • Potencjalni odbiorcy 
 • Czy popyt na produkt / usługę będzie podlegał sezonowym zmianom? 
 • Analiza SWOT – wykaz mocnych i słabych stron przedsięwzięcia
 • Analiza potencjalnego ryzyka powodzenia działalności
 • Plan finansowy projektowanej działalności
 • Planowane koszty podjęcia działalności
 • Harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków

Jak napisać dobry wniosek o dotację na projekt własnej firmy?

Najważniejszą częścią wniosku o dotację jest charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, ponieważ to na jej podstawie oceniana będzie opłacalność inwestycji. Może być ona przedstawiona w formie biznesplanu lub innego dokumentu, jeśli wymaga tego urząd. 

Biznesplan jest szczególnie ważny, ponieważ urzędnicy oceniający wniosek zwracają uwagę na innowacyjność pomysłu, jego analizę ekonomiczną, charakterystykę, mocne i słabe strony, planowane zakupy oraz posiadanie odpowiedniego wykształcenia lub doświadczenia. 

Biznesplan przydaje się także po otrzymaniu dotacji, ponieważ pomaga w dalszej działalności firmy. Biznesplan powinien być tak skonstruowany, aby firma mogła przetrwać przynajmniej przez 12 miesięcy, w przeciwnym razie dotacja może zostać odebrana. 

jak napisać wniosek o dofinansowanie

Jak przeanalizować rynek i stworzyć dobry opis projektu firmy?

Ze względu na to, że każdy biznes jest inny, podejście do formułowania biznesplanu również powinno być zorientowane na jego indywidualnych cechach. A jak je określić? W tym pomoże Ci lista pytań, którą znajdziesz poniżej. Odpowiadając na nie, zbudujesz świetną listę argumentów, które posłużą Ci do uzupełniania wniosku, a tym samym zwiększy Twoje szanse na pomyślne rozpatrzenie.

 • Czy w Twoim miejscu zamieszkania występuje realne zapotrzebowanie na oferowany produkt / usługę? 
 • Jakie są oczekiwania i potrzeby klientów? 
 • Jaki jest rynek zbytu, zasięg i obszar działania? 
 • Czym wyróżniać się będzie od konkurencji planowany produkt, usługa, towar? 
 • Czy prowadzona jest podobna działalność gospodarcza w obrębie terenu działania zakładanej firmy? 
 • Jaka jest grupa konkurentów? (Należy wskazać z nazwy potencjalnych konkurentów na rynku lokalnym)
 • Czym różni się planowana oferta od konkurencji?
 • Jakie metody wykorzystasz do promocji biznesu i dotarcia do klientów?
 • Jakie będą źródła zaopatrzenia – warto tutaj wykazać umowy, oświadczenia, listy intencyjne kontrahentów?

Jak zbadać rynek i napisać wniosek o dotację?

Zastanawiasz się, w jaki sposób zebrać te informacje? Najprościej jest po prostu dokładnie przebadać rynek. Poniżej znajdziesz 5 metod na analizę rynku:

 • Ankiety i wywiady z potencjalnymi klientami – pozwala to na zdobycie informacji na temat potrzeb i oczekiwań klientów, a także ich opinii na temat produktów lub usług, które chcą zakupić.
 • Analiza konkurencji – polega na studiowaniu działań i strategii konkurentów, co pozwala na zrozumienie rynku i określenie swojej pozycji.
 • Badanie rynku online – pozwala na zdobycie informacji na temat konkurencji, opinii klientów oraz trendów na rynku, poprzez przeszukiwanie stron internetowych, portali społecznościowych i forów dyskusyjnych.
 • Focus group – to metoda badania rynku polegająca na przeprowadzeniu wywiadów z grupą ludzi, którzy reprezentują konkretną grupę docelową, pozwala to na uzyskanie opinii na temat produktu lub usługi.
 • Badanie rynku przez udział w targach i wystawach – pozwala na zdobycie informacji na temat trendów i nowości na rynku oraz poznanie konkurencji, a także pozyskanie potencjalnych klientów.

Na tej podstawie jesteś w stanie dokładnie wskazać pewne przewagi, których aktualnie nie posiada konkurencja i wpisać je do Analizy SWOT. 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie z środków unijnych?

Warto pamiętać, że istnieją również projekty funduszy unijnych, dzięki którym można otrzymać dotację na rozpoczęcie własnego biznesu. Te rodzaje wsparcia często są przeznaczone dla osób, które mają trudności na rynku pracy lub są zagrożone wykluczeniem społecznym. W każdym województwie mogą być realizowane różne projekty, skierowane do różnych grup docelowych. Aktualne informacje na temat projektów unijnych dostępne są w wyszukiwarce dotacji na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.

Projekty unijne często oferują: indywidualne plany działania, poradnictwo zawodowe, pomoc w znalezieniu pracy, wysokiej jakości szkolenia, kursy zawodowe, staże i praktyki zawodowe, a także dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Aby skorzystać z dotacji z funduszy unijnych, należy złożyć wniosek oraz przygotować szczegółowy biznesplan. Po przyznaniu dofinansowania, beneficjent musi przedstawić rozliczenie projektu oraz faktury w ciągu 30 dni.

Napisanie wniosku przypomina wypełnienie wniosku do Urzędu Pracy. We wniosku muszą znaleźć się następujące informacje:

 • Dane osobowe
 • Dane dotyczące planowanej działalności
 • Biznesplan
 • Harmonogram realizacji projektu
 • Kosztorys
 • Analiza finansowa
 • Wymagane załączniki

Jak zwiększyć szanse sukcesu wniosku o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie z Unii, jak i z Urzędu Pracy to w praktyce “papier, który przyjmie wszystko”. Ale czy powinien? Oczywiście, że nie! 

Planując uzyskanie finansowania, warto dobrze przemyśleć biznesplan i strategię rozwoju. Ma to wpływ nie tylko na szanse uzyskania dofinansowania, ale również tworzy fundament pod utrzymanie i rozwój firmy na przestrzeni lat.

Dlatego, jeśli planujesz otworzenie myjni, to warto byś poznał specyfikę tej branży od podstaw. 

Nie masz na to czasu? 

W takim razie jesteś we właściwym miejscu, ponieważ przygotowaliśmy kilka poradników, które stanowią pigułkę wiedzy na temat tego, od czego rozpocząć budowę myjni. Kliknij w link i przejdź do artykułu:

Jak napisać wniosek o dofinansowanie – Podsumowanie

Z tą wiedzą jesteś o krok bliżej własnego biznesu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zachęcamy do pobrania e-booka: 10 błędów, o których MUSISZ wiedzieć, zanim rozpoczniesz inwestycję, gdzie znajdziesz konkretne wskazówki, które pomogą Ci zaprojektować biznesplan, który zmaksymalizuje Twoje szanse na uzyskanie dofinansowania firmy.

Kliknij tutaj i pobierz e-booka

Wpisy, króre mogą Cię zainteresować
Podziel się tym!
Paweł Karcz
Autor artykułu
Zajmuję się rozwojem sieci myjni Redconst, więc znam proces budowy od samych początków, biznesplanu i projektów, aż po wykończenie i zasady funkcjonaowania zyskownych punktów. Chętnie dzielę się z Tobą swoją wiedzą.
Pobierz ebooka

Odbierz bezpłatnie ebooka i nie popełnij błędów, które mogą zaszkodzić Twojej myjni bezdotykowej. Wskazówkami, o których warto wiedzieć przed zbudowaniem pierwszej myjni dzieli się Marcin Orlik.

Bądźmy w kontakcie!

Chcesz zbudować nowoczesną myjnię?
Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o szczegółach.

Paweł Karcz

Dyrektor Rozwoju Marki

Monika Pasterak

Biuro Obsługi Klienta

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Zobacz politykę prywatności.