Ekologiczna oczyszczalnia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka

Opracowanie technologii autonomicznej modułowej myjni bezdotykowej, z wykorzystaniem dedykowanej technologii oczyszczania ścieków oraz niskoemisyjnych technik myjących i odnawialnych źródeł energii”, realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0636/21-00

 

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych mających na celu opracowanie prototypu autonomicznych myjni bezdotykowych wraz z dedykowaną technologią oczyszczania ścieków. Realizacja projektu zapewni bezpośrednim odbiorcom rezultatu projektu, wysokiej jakości produkt w postaci wolnostojącej myjni bezdotykowej, a klientom myjni (odbiorcom pośrednim) wysokiej jakości usługi. Opracowane rozwiązanie będzie ekologiczne – do zasilania urządzenia wykorzystane zostaną odnawialne źródła energii. W procesie mycia wielokrotnie będzie wykorzystywana oczyszczona woda, a zasilenie zbiorników będzie odbywać się poprzez wody opadowe oraz podstawianą cysternę – w przypadku braku podłączenia pod instalację. Dzięki opracowaniu innowacyjnej technologii oczyszczalni modułowych możliwe będzie ponowne wykorzystanie części wody w procesie mycia. Ponadto w konstrukcji prototypu uwzględnione zostaną rozwiązania umożliwiające znaczące ograniczenie zużycia prądu. Dedykowana biotechnologia oczyszczania ścieków będzie opierać się na wytworzonych w ramach projektu konsorcjach mikrobiologicznych, które zapewnią neutralizację ścieków. Dzięki temu opracowany prototyp myjni będzie odznaczać się autonomicznością w odniesieniu do gospodarki wodno-ściekowej oraz będzie w pełni mobilny (nie będzie na stałe związany z gruntem).

 

Wartość projektu: 8 473 188,77 zł.

Wkład z Funduszy Europejskich: 5 954 620,22 zł.

Dane Beneficjenta:
ECO REDCONST Sp. z o. o.
NIP 5492458373
REGON 385890225

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Zobacz politykę prywatności.