POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Z uwagi na fakt, że:

 1. Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”);
 2. W dniu 24 maja 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), dalej zw.: „Ustawą”;
 3. RODO oraz Ustawa określają zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych;
 4. Chronimy Twoją prywatność oraz przekazywane nam Twoje dane osobowe z zachowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

Uprzejmie informujemy, co następuje:

A. Czym jest niniejsza polityka?

Niniejsza Polityka prywatności i cookies ma za zadanie przekazać Ci wiedzę o kwestiach związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem Twoich danych osobowych, które pozyskujemy w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej www.redconst.pl Po przeczytaniu niniejszej polityki dowiesz się również, w jaki sposób możesz korzystać ze swoich uprawnień do usuwania, poprawiania i dostępu do swoich danych.

B. Informacja o Administratorze danych osobowych oraz o jego danych kontaktowych:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest GRUPA REDCONST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Skrzyszowie, pod adresem: ul. 1 Maja 202, 44-348 Skrzyszów, polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001010655, posiadająca numer NIP: 6472601141, numer REGON: 524049845, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł
 2. Administrator udziela wszelkich informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych z zastosowaniem następujących danych kontaktowych i teleadresowych:
 3. Adres do koresnpodencji e-mail: kontakt@redconst.pl

C. Jakie dane gromadzimy, jeśli używasz naszej strony internetowej?

Podczas Twojej wizyty na stronie internetowej www.redconst.pl:

 1. Serwer automatycznie zapisuje tzw. logi systemowe. Są to anonimowe informacje, takie jak: czas wizyty użytkownika, adres IP, adres URL, informacje o przeglądarce użytkownika itp. Zebrane w powyższy sposób logi systemowe przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną internetową oraz w celu analizowania pracy systemu informatycznego, np. sporządzania statystyk, wykrywania prób włamań do systemu i sposobu ich przeprowadzenia oraz wykrywania wszelkich błędów i nieprawidłowości działającego oprogramowania. Logi powyższe są ujawniane tylko osobom upoważnionym do administrowania serwerem oraz powyższą stroną internetową.
 2. Zapisywane są anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp.

Patrz również – część „E” poniżej.

D. Cookies:

 1. Strona internetowa www.redconst.pl wykorzystuje pliki „cookies” (ang. „ciasteczka). Są to informacje składające się z szeregu liter i cyfr, które w/w strona internetowa przekazuje na dysk twardy komputera (smartfon, tablet) i zapisuje je tam. Identyfikują one przeglądarkę użytkownika oraz usprawniają działanie strony internetowej, co stanowi niewątpliwą korzyść dla użytkownika. Efektem ich działania jest przede wszystkim zapamiętanie preferencji użytkownika, gdy powraca on do strony. Ponadto, sprzyjają one również tworzeniu anonimowych statystyk dotyczących odwiedzin serwisów internetowych. 
 2. Na podstawie wykorzystywanych przez nas plików cookies nie uda się ustalić (zidentyfikować) przez jakąkolwiek osobę trzecią konkretnego użytkownika pod względem jego tożsamości – nie zawierają one informacji, które mogłyby na to pozwolić. 
 3. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Szczegóły polityki prywatności Google Analytics. Dostępne są pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html Ponadto Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług innych podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z w/w strony internetowej. Niniejsza „Polityka prywatności i cookies” nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
 4. W każdej chwili możesz wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, z której korzystasz. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. W takiej jednak sytuacji zachodzi możliwość niewłaściwego działania strony internetowej lub niemożliwość skorzystania z niektórych jej funkcjonalności.
 5. Strona www.redconst.pl stosuje następujące pliki „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Strona www.redconst.pl stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:
  w przeglądarce Internet Explorer
  w przeglądarce Mozilla Firefox
  w przeglądarce Chrome
  w przeglądarce Safari
  w przeglądarce Opera

E. Formularz kontaktowy oraz e-book:

Ponadto, po wypełnieniu formularza kontaktowego ze strony www.redconst.pl, pozyskujemy od Ciebie następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu.

Dane powyższe otrzymujemy, podczas przesłania formularza kontaktowego ze strony www.redconst.pl 

2. Celem natomiast uzyskania darmowego e-booka, zbieramy za pośrednictwem naszej strony internetowej www.redconst.pl następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail.

Bardziej szczegółowe informacje o podstawie i celu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach, związanych z przekazaniem nam poprzez formularz kontaktowy danych (jak i danych przekazanych w celu uzyskania dostępu do e-booka), znajdziesz w polityce prywatności dostępnej pod linkiem: Polityka prywatności – zagadnienia szczegółowe. Informacje tam zawarte uszczegóławiają i precyzują informacje podane w niniejszej „Polityce prywatności i cookies”.

G. W jakim celu i na jakiej podstawie zbieramy dane?

Dane, o których mowa w:

 1. Lit. C oraz D powyżej – zbieramy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest usprawnienie funkcjonowania naszej strony internetowej www.redconst.pl oraz udoskonalanie jej funkcjonalności, jak i wykrywanie ewentualnych nadużyć oraz botów. Dane powyższe gromadzimy właśnie w celu usprawnienia funkcjonowania naszej strony internetowej www.redconst.pl i ciągłego udoskonalania jej funkcjonalności, jak i w celu wykrywania ewentualnych nadużyć i botów.
 2. Lit. F – zbieramy w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego i za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w przypadku, gdy chodzi o zawarcia lub wykonanie umowy – w celu zawarcia lub wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  H. Do kiedy przechowujemy dane?

Zebrane od Ciebie dane przechowujemy:

 1. Do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług świadczonych poprzez stronę internetową www.redconst.pl (dot. danych, o których mowa w lit. G pkt 1)
 2. Do czasu cofnięcia Twojej zgody (dot. danych, o których mowa w lit. G pkt 1 oraz tych danych, o których mowa w lit. G pkt 2, które zebrane są na podstawie Twojej zgody i w celu udzielanie odpowiedzi na Twoje zapytanie)
 3. Do czasu wykonania umowy, a także do chwili przedawnienia roszczeń z niej wynikających (dot. tych danych, o których mowa w lit. G pkt 2, które zebrane są w celu zawarcia lub wykonania umowy).

  I. Jakie przysługują Ci prawa?

Posiadasz następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w niniejszej „Polityce prywatności i cookies”,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w niniejszej „Polityce prywatności i cookies”.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, możesz skontaktować się z administratorem na podane wyżej dane kontaktowe.

Ponadto, posiadasz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa.

J. Dodatkowe informacje o przekazanych nam danych:

 1. Przekazanie nam danych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne.
 2. Przekazane nam Twoje dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że wyrazisz na to zgodę.
 3. Zgromadzone informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby, Administrator może udostępniać publicznie oraz partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy.
 4. Korzystając z usług strony internetowej www.redconst.pl, akceptujesz niniejszą „Politykę prywatności i cookies”. W braku jej akceptacji, prosimy o zaniechanie korzystania z w/w strony internetowej.
 5. Podając dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego, bądź w celu uzyskania e-booka, wyrażasz w ten sposób także zgodę na ich przekazanie, przechowywanie oraz przetwarzanie (zgodnie z obowiązującymi przepisami) przez Administratora.
 6. Komunikacja między Twoim komputerem a obsługiwanym przez Administratora serwerem jest zaszyfrowana z użyciem odpowiedniego, bezpiecznego protokołu. Dodatkowo bazy danych Administratora zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

H. Zmiany Polityki:

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej „Polityki prywatności i cookies”, poprzez opublikowanie nowego lub zmienionego jej brzmienia na tej podstronie.